Skip to main content

Anestetikum

Anestetikum je sloučenina, která způsobí vymizení bolesti (tj. vznik anestezie). Anestetika rozdělujeme na lokální a celková. Lokální anestetika vyruší přenos nervových vzruchů senzitivními neurony v PNS a vyřadí tak vnímání bolesti v určité části těla, celková anestetika působí na CNS, zcela vyřadí vnímání čití bolesti a spolu s tím vyvolají útlum vědomí. Lokální anestetika jsou obvykle pouze roztoky, celková anestetika se vyrábí buď jako roztoky, nebo jako inhalační plyny.