Skip to main content

ANCA protilátky

ANCA protilátky jsou autoprotilátky zaměřené proti některým strukturám v buňce neutrofilů (podtyp bílých krvinek). Podle místa, kde jsou protilátky detekovány, je rozlišujeme na cANCA (v cytoplazmě) a pANCA (perinukleárně v blízkosti buněčného jádra). Pozitivní ANCA najdeme u řady autoimunitních nemocí, jako jsou například vaskulitidy a ulcerózní kolitida.