Skip to main content

Anafylatoxin

Jako anafylatoxin označujeme jakoukoliv sloučeninu, která je u daného jedince schopna vyvolat anafylaxi.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix