Skip to main content

Anafylaktický šok

Jedná se o život ohrožující šokový stav, který vzniká v důsledku celotělové reakce známé jako anafylaxe. Více informací najdete v příslušném textu.