Skip to main content

Anafáze

Anafáze je předposlední klasickou fází mitózy (buněčného dělení) a navazuje na metafázi. Během anafáze se každý chromozom navázaný na dělící vřeténko rozpadne na dvě chromatidy, ty se začnou přesouvat k opačným pólům dělícího vřeténka a tak dochází k jejich rozchodu. Po anafázi probíhá telofáze.