Skip to main content

Anafáze

Anafáze je předposlední klasickou fází mitózy (buněčného dělení) a navazuje na metafázi. Během anafáze se každý chromozom navázaný na dělící vřeténko rozpadne na dvě chromatidy, ty se začnou přesouvat k opačným pólům dělícího vřeténka a tak dochází k jejich rozchodu. Po anafázi probíhá telofáze.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.