Skip to main content

Amyloid

Amyloid je hmota, která se ukládá v mezibuněčných prostorách u některých chorob. Struktura amyloidu je vláknitá, činí jej velmi odolným vůči rozkladu enzymy, a to je principem postupného hromadění amyloidu v organizmu. Amyloid je možno diagnostikovat histologicky po obarvení vzorku Kongo červení. U některých onemocnění je možné najít amyloid pouze v určité tkáni (např. amyloid v mozku u Alzheimerovy nemoci), jindy se nachází v řadě orgánových soustav (amyloidóza).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix