Skip to main content

Amyloid

Amyloid je hmota, která se ukládá v mezibuněčných prostorách u některých chorob. Struktura amyloidu je vláknitá, činí jej velmi odolným vůči rozkladu enzymy, a to je principem postupného hromadění amyloidu v organizmu. Amyloid je možno diagnostikovat histologicky po obarvení vzorku Kongo červení. U některých onemocnění je možné najít amyloid pouze v určité tkáni (např. amyloid v mozku u Alzheimerovy nemoci), jindy se nachází v řadě orgánových soustav (amyloidóza).