Skip to main content

Amyláza

Amyláza je enzym, který slouží ke štěpení složitějších sacharidů na jednodušší. Existuje více izoenzymů amylázy, nejvýznamnější je slinná a pankreatická amyláza. Stanovení hladiny amylázy v séru (amylazemie) je důležité při diagnostice onemocnění slinivky břišní.