Skip to main content

Amputace

Jako amputaci chápeme chirurgické odstranění části horní, nebo dolní končetiny. Jednalo se o běžný zákrok ve válečných konfliktech, je však velmi častý i v moderní medicíně.

 

Význam: Zákrok se provádí po těžkých úrazech končetiny, kdy poškozenou končetinu není možné zachránit. Častěji je amputace končetiny komplikací diabetické nohy a ischemické choroby dolních končetin. V případě, že u některé z výše zmíněných chorob dojde k nezvládnutelné bakteriální infekci nebo dokonce ke vzniku gangrény, provádí se amputace postižených tkání různého rozsahu. Amputaci pak můžeme chápat i jako život zachraňující zákrok. Bez ní by totiž jinak infekce přešla do nebezpečné otravy krve a nemocného usmrtila. K amputacím se uchylujeme i u postižení tkání končetin zhoubnými nádory, typicky u sarkomů. Dalším důvodem pro amputaci může být nevratné poškození končetiny při omrzlinách.

 

Z méně častých příčin mohou být amputace prováděny i u jinak neřešitelných akutních tepenných uzávěrů na končetinách, u Bürgerovy choroby a u těžkých forem Raynaudovy nemoci.

 

Plánované amputace se provádí i u různých vrozených vývojových vad končetin, typicky při nadbytečných prstech. Cílem v tomto případě je korigovat vady a zajistit postiženému kvalitní život s co nejvíce funkčními končetinami.

 

 

Princip: Operační zákrok se provádí za uspání a v co nejmenším rozsahu, tj. odstraňujeme jen tu část končetiny, kterou nelze zachránit. Pracuje se s řadou nástrojů, hlavní je skalpel a chirurgická pilka. Operace spočívá v postupném příčném protětí končetiny a postupném rozdělení svalů, kostí, nervů a cév. krvácení se zastavuje podvazy. Na závěr operace se různými technikami sešití kůže dotvoří konec pahýlu. Velmi důležitá je i pooperační péče se zabráněním infikace rány bakteriemi a časná rehabilitace.

 

 

Problémy: Problémem je samozřejmě ztráta končetiny, což má dopad na psychiku nemocného i jeho fyzickou výkonnost. Po operaci se mohou objevovat tzv. fantomové bolesti, kdy postižený amputovanou končetinu může mylně cítit. Zejména u ischemické choroby dolních končetin a u diabetické nohy může být nemocná i tkáň pahýlu, rána se nemusí hojit a může se do ní dostat infekce. V takovém případě se amputace opakuje o něco výše, mnohdy i opakovaně.

 

 

Výhody: Výhoda amputace u vrozených vad je jasná. V ostatních případech chápeme amputaci až jako poslední řešení nebezpečného stavu, při kterém se odstraňuje již nezachranitelná část těla, která by svou přítomností ohrozila dotyčného na životě. A z tohoto pohledu je role amputace zcela nezastupitelná.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.