Skip to main content

Amonemie

Amonemie znamená koncentraci amoniaku (NH3) v krevním séru. Amoniak patří mezi dusíkaté zplodiny a jeho koncentrace bývá zvýšena při selhávání detoxikační funkce jaterní tkáně. Hyperamonémii (zvýšenou hladinu amoniaku) najdeme typicky v krvi jedinců trpících jaterní encefalopatií.