Skip to main content

Amniocentéza

Amniocentéza je vyšetřovací metoda, která je prováděna v oboru gynekologie a porodnictví v rámci vyloučení vrozených vývojových vad plodu. Za sterilních podmínek a pod kontrolou ultrazvuku je jehlou nabodnut amniový vak a odsát vzorek plodové vody. Buňky plodu z plodové vody jsou poté kultivovány a geneticky vyšetřeny k vyloučení chromozomových aberací. Více najdete v příslušném textu.