Skip to main content

Amnézie

Amnézie znamená ztrátu paměti. Jedná se o stav související s úrazy nebo různými chorobami CNS, nebo s efektem různých léčiv a návykových látek. Některé typy amnézie jsou nevratné, u jiných dochází postupem času ke zlepšení. Základním dělením amnézie je na retrográdní a anterográdní. Retrográdní amnézie je spojena s vymizením vzpomínek na období před působením vyvolávající příčiny, při anterográdní amnézii vymizí vzpomínky na dobu po působení tohoto činitele. Tedy spadne-li člověk z kola na hlavu a ztratí vzpomínky na časový úsek před pádem, mluvíme o retrográdní amnézii.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.