Skip to main content

Aminoacidurie

Aminoacidurie je označení pro stavy, kdy v moči najdeme větší množství aminokyselin. Nejde o normální stav, v moči se může vyskytovat jen minimální množství aminokyselin, většina je resorbována v ledvinách. Aminoacidurie může být důsledkem vrozených metabolických poruch a ledvinných onemocnění.