Skip to main content

Amenorea

Amenorea znamená nepřítomnost menstruačního krvácení u ženy. Rozlišujeme primární a sekundární amenoreu. U primární amenorey se menstruační krvácení vůbec neobjevilo, u sekundární amenorey došlo k vymizení již probíhající menstruace. Amenorea může být přirozená (těhotenství, období po menopauze), nebo může být vyvolána řadou chorob. Detailnější popis příčin sekundární amenorey najdete v příslušném textu.