Skip to main content

Amauróza

Amauróza je označení pro ztrátu zraku bez ohledu na její příčinu, i když někteří autoři dávají tomuto termínu přednost v situacích, kdy vyvolávající příčina poruchy zraku leží mimo oční tkáň (např. v CNS). Dočasná ztráta zraku se označuje jako amaurosis fugax. Více si přečtěte v textu o poruchách zraku.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix