Skip to main content

Amauróza

Amauróza je označení pro ztrátu zraku bez ohledu na její příčinu, i když někteří autoři dávají tomuto termínu přednost v situacích, kdy vyvolávající příčina poruchy zraku leží mimo oční tkáň (např. v CNS). Dočasná ztráta zraku se označuje jako amaurosis fugax. Více si přečtěte v textu o poruchách zraku.