Skip to main content

Alterace

Pojem alterace znamená „změnu“, v medicíně ve smyslu zhoršení stavu. Termín obvykle užíváme ve smyslu alterace celkového stavu při základní chorobě, typickým příkladem je alterovaný pacient při febrilním onemocnění (unavený, zesláblý, někdy zmatený).