Skip to main content

Alterace

Pojem alterace znamená „změnu“, v medicíně ve smyslu zhoršení stavu. Termín obvykle užíváme ve smyslu alterace celkového stavu při základní chorobě, typickým příkladem je alterovaný pacient při febrilním onemocnění (unavený, zesláblý, někdy zmatený).
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.