Skip to main content

Alterace

Pojem alterace znamená „změnu“, v medicíně ve smyslu zhoršení stavu. Termín obvykle užíváme ve smyslu alterace celkového stavu při základní chorobě, typickým příkladem je alterovaný pacient při febrilním onemocnění (unavený, zesláblý, někdy zmatený).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix