Skip to main content

Alogenní

Slovo alogenní znamená „cizí“, nebo „jiný“. V medicíně se používá při transplantacích, kdy jako alogenní popisujeme transplantaci mezi dvěma jedinci stejného živočišného druhu (tj. mezi dvěma lidmi). Dalšími typy transplantací jsou autologní a xenogenní.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix