Skip to main content

Aloe Vera - Historie

Aloe vera je s medicínou spjata po tisíce let a to v mnoha vyspělých kulturách a civilizacích – aloe používali lékaři v Persii a Egyptě, poznatky o této rostlině nicméně pronikly i do kosmopolitních center Evropy jako bylo starověké Řecko a později i Římská říše.

 

První zmínky o aloe a jejích léčivých účincích pocházeji ze Sumerské říše a datují se do období několika tisíc let před naším letopočtem. Užívání aloe se významně rozšířilo v Egyptě, kde se dochovala řada písemných dokumentů o přípravě účincích šťávy z aloe vera. Egyptská šlechta včetně faraonů ji označovali jako elixír dlouhověkosti a aloe byla v Egyptě známá i jako rostlina nesmrtelnosti. Významná egyptská královna Kleopatra používala gel z aloe vera v péči o pokožku, aby si co nejdéle uchovala mládí a krásu.

 

Rozšíření aloe vera z Egypta po zemích Střemodoří umožnili zejména féničtí kupci. V Řecku se aloe rychle stala oblíbeným léčivým prostředkem, podle pověstí byl přípravky z aloe úspěšně vyléčen i samotný Alexandr Veliký po zranění nepřátelským šípem. Féničané dovezli aloe i do mocného afrického Kartága. V období punských válek se s aloe setkali Římané, když viděli, že si zranění kartáginští vojáci hromadně léčí svá zranění právě touto rostlinou. Řecký lékař Dioskoridés sloužící v římské armádě zejména vychvaloval schopnosti aloe vera léčit otevřené rány a popáleniny.

 

 

Aloe se těšila oblibě i v Indii. Známou indickou osobností s pozitivním vztahem k aloe byl i Mahatma Gandhi. V dopise spisovateli Romaine Rollandovi uvedl, že za schopnost vydržet dlouhé a náročné půsty (lépe řečeno protestní hladovky proti britské nadvládě) vděčí náboženské víře, skromnému životnímu stylu a blahodárným účinkům aloe.

 

 

Během středověku došlo k celkovému úpadku evropské vzdělanosti a kultury, spolu s tím se vytratily i vědomosti o aloe a jejích účincích. Přednost dostaly různé místní bylinky. Teprve v posledních staletích se s postupným rozvojem přírodních věd a medicíny začala do Evropy vracet i aloe. Byly vyvinuty moderní formy jejího zpracování, které zajistí její dlouhou trvanlivost, a zvýšila se i poptávka po aloe. Význam aloe roste a stává se oblíbeným doplňkem klasické západní medicíny. 

 

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.