Skip to main content

Alkeran

Alkeran je lék patřící do skupiny cytostatik, která se používají v onkologii k léčbě nádorových onemocnění. Účinnou látkou léku je sloučenina melfalan.

Princip: Melfalan patří mezi alkylační cytostatika, váže se na DNA buněk, narušuje její strukturu a tím zasahuje do buněčného dělení. Více postiženy jsou rychle se množící nádorové buňky.


Využití: Alkeran se podává pacientům s některými zhoubnými nádory, jako jsou například určité formy melanomu, sarkomů končetin a mnohočetného myelomu.


Podávání: Alkeran se vyrábí v podobě prášku k přípravě roztoku. Přesná dávka a způsob podání je vždy individuální a stanovuje je ošetřující onkolog, bez jehož vědomí lék nesmí být aplikován.


Nevýhody: Alkeran může mít mnoho nežádoucích účinků, z nichž asi nejčastější je narušení tvorby krevních buněk v kostní dřeni. Důsledkem je častá chudokrevnost, nedostatek bílých krvinek a krevních destiček. Z dalších nežádoucích účinků se mohou vyskytovat trávicí obtíže, padání vlasů, zvýšení jaterních testů, bolesti svalů, kožní reakce a alergické reakce.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix