Skip to main content

Alkalóza

Alkalóza znamená vychýlení acidobazické rovnováhy směrem k zásaditému prostředí, což je spojeno se zvýšením hodnoty pH. Podle příčiny můžeme alkalózu rozlišit na respirační a metabolickou. Vznik alkalózy je nežádoucí a organizmus se mu proto snaží pokud možno zabránit.