Skip to main content

Alkaloidy

Alkaloidy jsou poměrně rozšířenou skupinou organických sloučenin, které vznikají při metabolizmu aminokyselin. Mohou mít rostlinný, živočišný i fungální (plísně a houby) původ, z hlediska medicíny je podstatné, že řada z nich má na lidský organizmus silně toxický vliv. Typickým příkladem jsou námelové alkaloidy a alkaloidy rostlin z čeledi makovitých.