Skip to main content

Alimentární nákaza

Alimentání nákaza je takové infekční onemocnění, kterým se člověk nakazil z potravy, kdy infekční agens do organizmu přišlo přes trávicí trakt.