Skip to main content

Alfa-fetoprotein

Sloučenina alfa-fetoprotein (AFP) je látka, která se v organizmu dospělých lidí vyskytuje jen v malém množství, její koncentrace nicméně roste u některých maligních nádorů, jako je například hepatocelulární karcinom. Z toho důvodu jde o užitečný tumor marker u jedinců s nálezem jaterního ložiska neznámého původu. Kromě toho se určení hladiny AFP v séru těhotné ženy a případně v plodové vodě využívá v porodnictví k detekci některých vrozených vad plodu. Více informací najdete v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix