Skip to main content

Alexie

Alexie znamená neschopnost číst. Obvykle máme na mysli získaný stav, který se objeví během života jedince v důsledku onemocnění mozku (mozkové příhody, mozkové nádory aj.).