Skip to main content

Alela

Alela znamená určitou formu (variantu) genu. Jeden gen má obvykle dvě alely, ale v některých případech jich může mít i více. Alely značíme písmeny, přičemž velkým písmenem značíme dominantní alelu (např. „A“) a malým písmenem recesivní alelu (např. „a“).