Skip to main content

Alární

Pojem vychází z latinského slova „ala“, což znamená „křídlo“ ve smyslu část z celku. V běžné medicíně se tento termín využívá v plicním lékařství, kdy hovoříme o alární pneumonii (zápal plic postihující jedno plicní křídlo).