Skip to main content

Alaninaminotransferáza

Tento enzym se zkratkou ALT se nachází v řadě buněk organizmu, nejvíce je však přítomen v jaterních buňkách. Patří mezi základní jaterní enzymy a jeho hladina v krvi může být zvýšená při různých onemocněních jaterní tkáně. Více najdete v textu o jaterních testech.