Skip to main content

Aktinomykóza

Jedná se o infekční chorobu vyvolanou aktinomycetami. Onemocnění bývá chronické a je spojeno se vznikem abscesů, které se mohou vyprazdňovat píštělemi. Kromě toho způsobuje nemoc vazivovatění a jizvení tkání.