Skip to main content

Aktinická dermatitida

Aktinická dermatitida označuje takové záněty kůže, které vyvolává záření. Vyvolávajícím činitelem bývá nejčastěji sluneční záření, může však jít i o radiační energii.