Skip to main content

Akrozom

Akrozom je buněčná organela, která se nachází ve spermiích. Akrozom je nutný pro oplození oocytu (vajíčka). Při průniku spermie k vajíčku se totiž z akrozomu uvolní enzymy, které rozruší zevní obal vajíčka, a tak umožní vniknutí spermie dovnitř.