Skip to main content

Akreditace kbelíku

Text je převzat z těchto stránek. Rád bych ho na svých stránkách zveřejnil jako projev účasti všem zdravotnickým pracovníkům, na jejichž pracovištích probíhá akreditační řízení. V textu jsem si dovolil tučně zvýraznit místa, která považuji za vhodná k popřemýšlení a přidat několik obrázků k dokreslení situace.

 

Cituji: "Každý nemocniční kbelík musí být označen názvem kbelík, je zakázáno používat zkratky v jeho označení. Kbelík nesmí být nazýván okov, protože těch jsme se již zbavili. Zkratka „KBL“ by mohla uvést nové pracovníky v omyl, že jde o kabel. Červený kbelík musí být označen jménem červený, modrý jménem modrý, nesmí tomu být naopak.

 

Kbelík se nesmí nikdy postavit na zem. Pracovník ho musí stále držet v ruce nebo ho uložit do  sterilizovatelné skříně, ve které je nutné umístit ve výši 80 cm teploměr, který zaznamenává konstantní teplotu. Kbelík smí používat jen pracovník s odpovídajícím vzděláním pro kbelík. Nejraději lékař se specializační atestací. Pokud slouží pohotovostní službu lékař bez atestace a v noci kbelík použije, musí neprodleně požádat primáře o souhlas s jeho použitím. Sestra smí použít kbelík jen v přítomnosti lékaře.

 

Každý kbelík musí mít vystaven deník o využití přístroje. Denně v něm musí být veden záznam, kdo ho používal  a kolikrát byl umýván. Nesmí se použít černá propiska. Jednou za rok musí projít testem propustnosti a hořlavosti. Nemocniční hygienik je povinen provádět dvakrát týdně stěry na kultivační vyšetření z kbelíku a z nosu pracujících s kbelíkem. Použití kbelíku musí být potvrzeno razítkem uživatele v protokolu a na kbelíku z vnitřní strany. V místnosti označené viditelně nápisem kbelíkárna musí být vyvěšen přesný postup, jak se kbelík myje a příslušní pracovníci musí být pravidelně  l x za měsíc proškoleni. 

 

Z kbelíku se nesmí jíst, nesmí v něm být přenášeny fekálie ani pivo. Každý nosič kbelíků musí podepsat informovaný souhlas, kde budou popsány i jiné alternativní nádoby. Nosič musí být upozorněn, že  držadlo kbelíku se může utrhnout. Musí uvést, zda souhlasí, aby o této komplikaci byli informování příbuzní. Informovaný souhlas musí být ve všech jazycích známých  pracovníkům akreditační firmy. Jde hlavně o bahamskou angličtinu a kreolštinu. K disposici musí být znalec posunkové řeči.

 

 

Účelem akreditace kbelíku je především blaho pacienta. Vedlejším účelem jsou zisky firmy, která obdrží 100.000 Kč za každý akreditovaný kbelík a nikdy nekončící reakreditace. Jde nejčastěji o firmy mezinárodní. Proto musíme být všichni vděční. Na domácí scéně lze takto úspěšně bojovat proti nezaměstnanosti ve zdravotnictví vytvářením komisí pro akreditace a zřízením nových pracovních příležitostí pro řidiče komisařů, dopravce papíru, účetní, salátové pracovnice a jiné pracovnice.

 

 

Kbelík bude akreditován i v případě, že v nemocnici neteče voda a chybí nosiči kbelíků. Kbelík musí být akreditován pro blaho pacientů i v případě, že v nemocnici žádní pacienti nejsou, protože byli propouštěni všichni zdravotníci, kteří veřejně nevyjádřili akreditaci podporu a nepodpořili kbelíky hodnotnými závazky. 

 

P.S. Akreditace nemocnic je věc chvályhodná a potřebná. Jen musíme být obezřetní, aby v hlavách propůjčených inženýrů a zapálených bakalářek nenabyla nevídané dokonalosti.

 

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.