Skip to main content

Agranulocytóza

Agranulocytóza znamená výrazný pokles počtu bílých krvinek (leukocytů) ze skupiny granulocytů v periferní krvi. Může se objevit například při podávání léků tlumících funkci kostní dřeně a bývá spojena se zvýšeným rizikem infekčních komplikací.