Skip to main content

Agonista

Agonista je označení pro činitele, která má vzhledem k jinému činiteli podobný účinek. Běžně se užívá u léčiv, kdy můžeme říct, že lék A a lék B působí jako agonisté. Opačným termínem je slovo antagonista.