Skip to main content

Ageneze

Ageneze znamená vrozenou vývojovou vadu ve smyslu chybění určité tkáně, či orgánu. Relativně často se setkáváme např. s agenezí jedné ledviny.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix