Skip to main content

Agar

Agar je termín používaný v medicíně především v mikrobiologii. Jedná se o speciální gelovitý polysacharid určený ke kultivaci bakterií a plísní. Určité konkrétní typy mikroorganizmů mohou vyžadovat různé typy agaru.