Skip to main content

Afinita

Afinita je dosti obecný pojem, který se v medicíně může používat v řadě významů. Přeložit jej můžeme jak "blízký vztah". Chemické sloučeniny s vzájemnou vysokou afinitou se dobře slučují, molekula (ligand) s vysokou afinitou k určitému receptoru se na něj dobře váže.