Skip to main content

Afebrilní

Pojem afebrilní znamená „bez zvýšené teploty“ neboli „s normální tělesnou teplotou“. Termín běžně používáme k popsání stavu pacienta během fyzikálního vyšetření. Opakem je výraz febrilní.