Skip to main content

Aerosol

Aerosol je v podstatě fyzikální termín, který označuje drobné (obvykle kapalné) částice rozpuštěné v plynu. Podobu aerosolu mají například některé inhalační léky.