Skip to main content

Adventicie

Slovo adventicie má v medicíně dva základní významy. Zaprvé se jedná o označení zevní vrstvy cévní stěny a za druhé se jedná o vazivovou povrchovou vrstvu některých orgánů (např. jícnu).