Skip to main content

Adoralni

Pojem adorální lze vysvětlit jako „blízký k ústům“. Běžně tento termín užíváme prakticky jen u trávicího traktu, kdy adorální část je ta bližší k ústům a vzdálenější od konečníku. Mluvíme pak např. o adorálním úseku střeva, o adorálním jícnu apod. Opakem je slovo aborální.