Skip to main content

Adoralni

Pojem adorální lze vysvětlit jako „blízký k ústům“. Běžně tento termín užíváme prakticky jen u trávicího traktu, kdy adorální část je ta bližší k ústům a vzdálenější od konečníku. Mluvíme pak např. o adorálním úseku střeva, o adorálním jícnu apod. Opakem je slovo aborální.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix