Skip to main content

Adipocyt

Adipocyt je tuková buňka tvořící základ tukové tkáně. Již dlouho byl znám význam adipocytů v ukládání tuků jako zdroje energie. Teprve později se zjistilo, že adipocyty jsou endokrinně aktivní buňky, které se aktivně účastí metabolizmu (např. tvorba leptinu, rezistinu, adiponektinu a jiných hormonů). Zajímavý fakt je, že při hubnutí ztrácí tukové buňky na objemu, ale jejich počet se dramaticky nemění.