Skip to main content

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP) je energeticky bohatá sloučenina, která se v organizmu využívá k „pohánění“ drtivé většiny biochemických procesů závislých na energii. Potenciál sloučeniny je dán fosfátovou vazbou, při jejímž rozštěpení se uvolní energie. ATP může být kromě toho enzymem adenylátcykláza přeměněn na sloučeninu cAMP a tento děj má význam v přenosu informací mezi buňkami.