Skip to main content

Adenokarcinom

Adenokarcinom je označení pro maligní karcinom, který vychází ze žlázového epitelu. Adenokarcinomy mohou vznikat v celé řadě orgánů a patří mezi základní typ nádorů, kterými se zabývá klasická onkologie. Samotný pojem adenokarcinom nám nic neříká ani o původu nádoru, ani o jeho nebezpečnosti.