Skip to main content

Adasuve

Adasuve je lék užívaný v psychiatrii, který patří mezi neuroleptika (antipsychotika). Jeho účinnou složkou je sloučenina loxapin.

Princip: Loxapin patří mezi novější látky s antipsychotickým působením. Loxapin účinkuje na neuromediátorové systémy v mozku (řada sloučenin umožňující přenos vzruchů mezi nervovými buňkami), především na systém dopaminový a serotoninový (méně i na systém histaminový, cholinergní a noradrenergní). Důsledkem je především zklidnění pacienta.


Využití: Preparát Adasuve se využívá v lůžkových zařízeních ke zklidnění psychiatrických pacientů se schizofrenií a maniodepresivní psychózou, pokud trpí akutním neklidem.
 

Podávání: Adasuve se vyrábí v podobě prášku, který se inhaluje pomocí speciálního inhalátoru. Jedna inhalační dávka má podle typu přípravku 4,5 nebo 9,1 miligramů účinné látky a běžná dávka pro dospělého člověka je 9,1 miligramů inhalovaných při akutním neklidu. Lék nesmí být podán bez doporučení lékaře.


Nevýhody: Adasuve účinkuje na centrální nervový systém a už tento fakt znamená, že lze očekávat četné nežádoucí účinky. Může způsobit trávicí obtíže (nechutenství, zácpa), změny nálady, ospalost a únavu. U lidí s nemocnými průduškami může preparát způsobit zhoršení dechu a námahovou dušnost.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.