Skip to main content

Ad integrum

Ad integrum znamená „úplně“, či „zcela“. V běžné medicínské mluvě se tento termín využívá zejména při popisu procesu hojení. Řekneme-li, že došlo k vyhojení ad integrum, znamená to úplné zahojení.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix