Skip to main content

Acidóza

Acidóza znamená pokles pH v organizmu pod 7,4 a lze do češtiny přeložit jako „překyselení“. Acidózu můžeme dále rozdělit podle vyvolávající příčiny na metabolickou a respirační. Více informací najdete v příslušném textu.