Skip to main content

Achlorhydrie

Achlorhydrie znamená nepřítomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Najdeme ji u některých pacientů s chronickými gastritidami (záněty žaludku) a u pacientů léčených léky tlumícími tvorbu žaludeční kyseliny. Objektivně lze ověřit achlorhydrii endoskopicky testem s tzv. kongo červení (tato sloučenina v kyselém prostředí zčerná, jinak zůstává červená).