Skip to main content

Acetylcholin

Acetylcholin patří mezi základní neurotransmitery, což jsou sloučeniny přenášející vzruchy mezi neurony v centrálním i periferním nervovém systému (včetně vegetativního nervového systému). V periferním nervovém systému je významné zejména jeho uvolňování na nervosvalové ploténce a působení na řadu orgánů  rámci parasympatiku. Nedostatek aetylcholinu v centrálním nervovém systému se spolupodílí na vzniku Alzheimerovy demence a porucha funkce acetylcholinu na nervosvalové ploténce souvisí s myasthenií gravis a Lambert-Eatonovým syndromem.