Skip to main content

Acetylcholin

Acetylcholin patří mezi základní neurotransmitery, což jsou sloučeniny přenášející vzruchy mezi neurony v centrálním i periferním nervovém systému (včetně vegetativního nervového systému). V periferním nervovém systému je významné zejména jeho uvolňování na nervosvalové ploténce a působení na řadu orgánů  rámci parasympatiku. Nedostatek aetylcholinu v centrálním nervovém systému se spolupodílí na vzniku Alzheimerovy demence a porucha funkce acetylcholinu na nervosvalové ploténce souvisí s myasthenií gravis a Lambert-Eatonovým syndromem.
 
 
 



 

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.