Skip to main content

Abstinenční příznak

Abstinenční příznaky jsou souborem subjektivně nepříjemně vnímaných klinických projevů, které se objevují při náhlém vysazení sloučeniny, na kterou u daného jedince vznikl návyk. Zcela typické jsou abstinenční příznaky při vysazení alkoholu, kouření cigaret a nelegálních drog.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix