Skip to main content

Aborální

Pojem aborální lze vysvětlit jako „vzdálený od úst“. Běžně tento termín užíváme prakticky pouze u trávicího traktu, kdy aborální část je ta vzdálenější od úst a bližší ke konečníku. Mluvíme pak např. o aborálním úseku střeva, o aborálním jícnu apod. Opakem je slovo adorální.