Skip to main content

Abdominální dýchání

Můžeme přeložit jako „břišní dýchání“. Jedná se o dýchání, při kterém zapojujeme především břišní svaly včetně diafragmy (bránice). Abdominální dýchání je typičtější pro muže, vyskytuje se běžně u dětí v kojeneckém věku.